top of page
תנאי שימוש

חברת חיים טוב בע"מ, ח.פ. 514728310 (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") הקימה ופיתחה פלטפורמת שוק מוצרי יד שניה, הזמינה למשתמשים באמצעות יישומון (אפליקציה) בשם Shareitt (להלן: "האפליקציה") והמאפשרת למשתמשיה להציע, למסור וקבל מוצרי יד שניה (להלן: "המוצרים"), ולספק שירותים נלווים, כמפורט בהרחבה להלן (להלן: "השירותים"). תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את האופן שבו תתבצע גישה לאפליקציה ולשירותים וכן את האופן שבו יעשה בהם השימוש (להלן: "תנאי השימוש"). מדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת ב- מדיניות-ופרטיות מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו במקרה הצורך של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות"). 

 

תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לכלל משתמשי האפליקציה, נשים וגברים כאחד. המונח "אתה"/"הנך" המופיע במסמך זה מתייחס לכל משתמש באפליקציה.

 

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. בלחיצה על הכפתור המסומן ב-"אני מאשר", אתה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באפליקציה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. 

 

  1. רקע והסבר כללי

1.1  האפליקציה הוקמה מתוך רצון לעודד כלכלה שיתופית, ולגרום לכך שיהיה ניתן לעשות שימוש במוצרים והפריטים הרבים שיש לכולנו בבית, ושוכבים ללא שימוש. אלה פריטים שאנחנו כבר השתמשנו בהם ואין לנו בהם עוד שימוש, אבל יש אחרים שרוצים בדיוק פריטים ומוצרים כאלה וישמחו להחליף איתנו. כך, במקום שנזרוק את הפריטים והמוצרים, נוכל להחליף אותם, וכך לכל אחד מאיתנו תהיה רווחה גדולה יותר ורמת חיים גבוהה יותר, והרבה מוצרים יחזרו לשימוש, במקום למצוא את עצמם באתרי האשפה והפסולת.

 

1.2  במילים אחרות: מטרת האפליקציה היא לאפשר לכל משתמש לנצל בחוכמה את העודף העצום של פריטים שאינם בשימוש, הקיימים בכל בית בישראל, ולייצר מהם רווח ואפשרות לקבל פריטים רלוונטיים אחרים. כך למשל, משפחה יכולה להעלות למכירה פריטי לבוש בעלי מידה קטנה או כאלו שלא נלבשו, וכנגד לרכוש צעצועים לילדים, ספרים או פריטי ריהוט.

 

1.3  כשבדקנו מה נדרש כדי שיהיה אפשר להחליף פריטים בנוחות וביעילות, הגענו למסקנה שיש הכרח לייצר אמצעי עזר, שבאמצעותו הכלכלה השיתופית תוכל לעבוד. מה הסיכוי שכשאני ארצה למסור פריט מסוים, אגלה שהאדם שרוצה לקבל ממני את הפריט רוצה להחליף בעצמו פריט שווה ערך, שאני רוצה? אפס או קרוב לאפס. לכן, הכלכלה השיתופית חייבת אמצעי נוח שיאפשר לכל אחד מאיתנו גם למסור פריטים וגם לחפש ולקבל פריטים מאחרים.

 

1.4  בשל כך, המצאנו את נקודות Shareitt (להלן: "נקודות" או "נקודות Shareitt"). הנקודות הללו הם האמצעי, שבעזרתו אנחנו יכולים להחליף פריטים עם אחרים – לקבל מאנשים שלהם אנחנו מוסרים פריטים, או לתת לאנשים שנותנים לנו פריטים. 

 

1.5  שימו לב, שאנחנו ואנשים אחרים משתמשים לא פעם גם במונחים אחרים, כמו "מטבעות Shareitt", אבל חשוב בעניין זה להבהיר: גם אם משתמשים במונח "מטבע", במונח "נקודה" או בכל מונח אחר, נקודות Shareitt אינן כסף, אינן אמורות להיות כסף. ניתן להשתמש בהן אך ורק בתוך האפליקציה וניתן להשתמש בהן אך ורק לצורך קבלת מוצרים ופריטים של משתמשים אחרים. לא ניתן לסחור בנקודות Shareitt מחוץ לאפליקציה או שלא בדרך שמותרת במפורש באפליקציה. לכן, למרות השימוש במונחים אלה (כולל בתנאי שימוש אלה), נקודות Shareitt אינן "מטבע" או "כסף" או "מטבע וירטואלי", אלא רק אמצעי פנימי שמאפשר את החלפת הפריטים באפליקציה בצורה נוחה ומעשית.

 

1.6  בנוסף, למרות שמדובר בכלכלה שיתופית, שנעשית ללא שימוש בכסף, אנחנו ואנשים אחרים עשויים להשתמש במונחים של "מכירה" ו"רכישה". אלה פשוט המונחים הנפוצים לפעולות אלו, ובאופן אינטואיטיבי כולנו בוחרים להשתמש בהם. לכן, לצורך תנאי שימוש אלה, "מכירה" היא מסירה של מוצר או פריט תמורת נקודות Shareitt ואילו "רכישה" היא קבלה של מוצר או פריט תמורת נקודות Shareitt. אין בשימוש במונחים אלה כדי לשנות את המהות המשפטית של הפעולות הללו: החלפה של פריטים ללא כסף, או כדי להקנות לשימוש באפליקציה אופי של פעילות עסקית ומסחרית.

 

1.7  השימוש באפליקציה נעשה כיום ללא כל תמורה או תשלום לחברה. עם זאת, החברה תהיה רשאית לשנות בעתיד תנאים אלה ולקבוע מנגנונים שונים, להשתתפות בשירותים, כגון דמי שימוש תקופתיים או הסדרים אחרים. כל שינוי יעשה בהודעה מסודרת למשתמשים באמצעות האפליקציה ו/או השירותים, ובכל מקרה, משתמש לא יחוייב בתשלום אלא בהסכמתו המפורשת בלבד. 
בנוסף, החברה רשאית להפיק הכנסות מפעילויות ושירותים הקשורים לאפליקציה, לרבות פרסום, שירותי מידע, שירותים משלימים וכיו"ב.

 

2. שימוש באפליקציה ובשירותים 

2.1  אתה רשאי להשתמש באפליקציה ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האפליקציה ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באפליקציה. בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האפליקציה ו/או השירותים. 

 

2.2  השימוש באפליקציה ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי: (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמר את דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה ואתה כשיר להתקשר בחוזה מחייב; (ד) השימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין. ככל שהינך מתחת לגיל שמונה עשרה (18), שימושך באפליקציה ו/או בשירותים מותנה בהסכמת הורה או אפוטרופוס שלך לשימושך על פי תנאי שימוש אלה; ככל שנגלה כי הינך מתחת לגיל שמונה עשרה (18), אנו שומרים את הזכות להשהות את חשבונך עד לקבלת אישור המעיד על הסכמה כאמור, לשביעות רצוננו. 

 

2.3  על מנת להשתמש בשירותים, בכפוף להסכמה לתנאי השימוש, עלייך ליצור חשבון משתמש באפליקציה. במהלך ההרשמה עלייך למסור מידע מסוים, לרבות שמך ומספר טלפון. ייתכן כי נבקש מידע נוסף שאינו חובה, ובאפשרותך לספק לנו מידע זה, לפי שיקול דעתך, אך מסירת מידע זה עשויה לסייע לנו לשפר את מתן השירותים עבורך. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום לפי שיקול דעתנו. ככל שיהיה לך חשבון רשום, הנך מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לאבטחת חשבונך; ו-(ב) להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בחשבון או בסיסמה שלך.

 

2.4  ניתן להירשם לאפליקציה ולשירותים בכפוף לתנאים הבאים:

2.4.1  המשתמש הינו יחיד. לא יותר שימוש באפליקציה לתאגידים מכל סוג, לרבות חברות, שותפויות, עמותות, אגודות שיתופיות וכיו"ב.

2.4.2  המשתמש הינו תושב ישראל.

2.4.3  המשתמש אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון הוא לא הוכרז כחסוי ולא נשללה כשירותו המשפטית להתקשר בהסכם ולמכור/לרכוש מוצרים.

2.4.4  לחברה יש זכות להשהות את חשבונך במהלך תקופת השימוש על מנת לבחון את תוכן המשתמש (כפי שמוגדר להלן) שתעלה לאפליקציה כדי לוודא את התאמתו והלימתו לתנאי שימוש אלה. 

 

2.5  גישה לאפליקציה ו/או לשירותים מותרת רק לשימוש אישי, בהתאם לתנאי השימוש ולכל תנאים או הגבלות הקשורות באפליקציה ו/או בשירותים. כל שימוש אחר באפליקציה ו/או בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. אין לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים למטרות מסחריות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ניתן להציע רק מוצרים ופריטים שנרכשו לשימוש אישי (להבדיל ממוצרים ופריטים שנרכשו למטרות עסקיות). גורמים עסקיים, אשר סוחרים במוצרים, אינם רשאים לעשות שימוש בשירותים ובאפליקציה.

 

2.6  אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המכשיר שלך ועל הפעילות שלך בעת השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידך. החברה לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבונך. אתה מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל שימוש פסול, בלתי מורשה או בלתי חוקי בחשבונך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליהם ו/או על השימוש בשירותים (ככל שחלים), אלא אם כן הודעת לחברה בכתובת info@shareitt.com על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה מבקשת את חסימתו. החברה איננה מנטרת ואינה יכולה להבטיח שתדע על כל שימוש בלתי נאות בשירותים. החברה רשאית לסרב לאפשר לך להירשם לאפליקציה ולשירותים, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין.

 

2.7  הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת info@shareitt.com בכל בעיה, בקשה או תלונה המתייחסת לפעילות ולתקינות האפליקציה ו/או השירותים. 

 

3. נקודות Shareitt

3.1  כפי שהובהר במבוא לתנאי שימוש אלה, נקודות Shareitt הינן אמצעי עזר לסחר חליפין והן אינן כסף ולא ניתן לעשות בהן שימוש אלא לסחר חליפין בין יחידים באמצעות האפליקציה.

 

3.2  ניתן לצבור נקודות Shareitt בדרכים הקבועות בתנאי שימוש אלה בלבד, כפי שיעודכנו מעת לעת. נכון למועד עדכון תנאי שימוש אלה, דרכי הצבירה של נקודות Shareitt הינן:

3.2.1  עם הרישום לאפליקציה, כל משתמש זכאי למתנה של נקודות Shareitt.

3.2.2. העלאת פריטים לאפליקציה עשויה להקנות זכאות למתנה של נקודות Shareitt.

3.2.3. הזמנת משתמשים אחרים לאפליקציה עשויה להקנות זכות לנקודות Shareitt.

3.2.4  ניתן לקבל נקודות Shareitt כנגד מכירה של פריטים ומוצרים למשתמשים אחרים.

3.2.5  במתן סיוע (כהגדרתו להלן) בשינוע מוצרים בין משתמש המוסר מוצר למשתמש המקבל מוצר.

3.2.6  בעתיד ייקבעו מעת לעת דרכים נוספות שבהן ניתן לצבור ולקבל נקודות Shareitt.

 

3.3. ניתן להשתמש בנקודות Shareitt אך ורק כתמורה עבור רכישת מוצרים ופריטים באפליקציה, ממשתמשים אחרים באפליקציה ו/או כתמורה לשירותי סיוע בקשר עם האמור. 

ייתכן שבעתיד יאושרו שימושים נוספים בנקודות Shareitt.

3.4. לא ניתן להמיר נקודות Shareitt לש"ח או לכל מטבע אחר.

3.5. אין לנקודות Shareitt כל שימושים, מחוץ לאפליקציה, ולא ניתן להעביר אותן או לסחור בהן במערכות אחרות.

3.6  החברה עשויה להגביל מעת לעת הסכום המירבי של נקודות Shareitt שמשתמש רשאי לצבור, וכן להגביל את הסכום המירבי לפעולה בודדת או להיקף פעולות בתקופה מוגדרת.

3.7. נקודות Shareitt אינן אמצעי להשקעה ואין סיבה להניח שערכן יעלה או ישתנה.

 

3.8. נקודות Shareitt אינן מהוות התחייבות של החברה כלפי המשתמשים, אינן מהוות מתן אשראי או אחזקה של פקדון או זכות כספית כלשהי. החברה אינה מחזיקה בנקודות Shareitt של משתמשים ואינה מנהלת אותן, ממירה אותן או עושה בהן כל פעולה, למעט ניהול של רישומי הפעולות שהמשתמשים עצמם עושים בהן ושל היתרות של המשתמשים השונים. 

 

4. סגירת חשבון/ השעיית חשבון  

4.1  הנך מאשר כי ידוע לך כי החברה יכולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי להודיע על כך, להשעות או לבטל את חשבונך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו בגין אחת מהסיבות הבאות: (1) הפרה של תנאי השימוש (לרבות על פי דיווח של מסייע, על פי סעיף 6.3.3(ו) להלן); (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות בחשבונך; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, למוניטין של האפליקציה ו/או השירותים או לעניינינו העסקיים; (5) שימוש עסקי או מסחרי באפליקציה; (6) פרסום שגוי או מטעה של מוצרים או תלונות של משתמשים אחרים לגבי פרסום כאמור או לגבי פעילות בלתי תקינה באפליקציה; וכן (7) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקים של החברה באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים. עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לך כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מהחברה.

4.2. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לנו מתאימה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באפליקציה ו/או בשירותים. החברה תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפי החברה תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 

4.3  הנך רשאי לבקש שהחברה תסגור את חשבונך, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי שליחת הודעה לכתובת info@shareitt.com. החברה תסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע האישי שלך לאחר סגירת חשבונך.


 

5. הצעת מוצרים 

5.1  האפליקציה מאפשרת לך להציע מוצרים יד שניה למסירה באמצעות האפליקציה והשירותים (להלן: "הצעה"). כדי לפרסם הצעה באפליקציה עלייך לפעול כך: (א) להעלות תמונה של המוצר במצבו הנוכחי, לרבות פגמים; (ב) לציין את מצבו של המוצר, וכן לפרט אודות פגמים במוצר; (ג) לבחור את אופן מסירת המוצר למשתמש שיבקש לקבל את המוצר; (ד) לבחור את תנאי הביטול והחזרים אותם תרצה להציע בהתאם לאפשרויות המוצעות באפליקציה; ו-(ה) להזין את המחיר אותו שילמת בגין המוצר במקור. האפליקציה תציע לך באופן אוטומטי מספר נקודות עבור מסירת המוצר בהתחשב בסוג המוצר, מצבו והמחיר המקורי ששילמת עבורו. תהיה לך אפשרות לבחור להציע הנחה על המוצר. 

5.2  מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, החברה רשאית לנטר ולבחון כל תוכן משתמש, לרבות התמונה והתיאור שתעלה כחלק מהצעה, על מנת לוודא הלימתם לתנאי שימוש אלה. כל תוכן משתמש שלא יעמוד בהוראה כאמור יוסר, ואנו שומרים את הזכות להשעות או לבטל את חשבונך, או לנקוט בכל פעולה מתקנת אחרת, בכפוף לכל דין.

5.3  בעת פרסום הצעה, אתה מצהיר כי המוצר הינו חוקי וראוי לשימוש, ברשותך כל זכות על פי כל דין או חוזה להציע את המוצר, למסרו ולהעביר את מלוא זכויות הקניין בו כפי שקיימות לך למבקש המוצר.

 

5.4  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להציע מוצר התואם לאחד מהקטגוריות הבאות:

5.4.1 אלכוהול, לרבות משקאות אלכוהוליים וערכות להכנת מוצרים אלכוהוליים;

5.4.2 בעלי חיים, פרט למוצרים עבור בעלי חיים, כגון כלוב או צעצועים לבעלי חיים;

5.4.3 חלקי גוף, לרבות דגימות דם ושתן או שיניים;

5.4.4 אביזרי מין ושירותי מין;

5.4.5 מוצרים המקדמים אלימות או שנאה, גזענות או הפלייה אסורה על רקע מוצא, גזע, מגדר, נטייה מינית, אזרחות, דת, מאפיינים אישיים, מצב משפחתי, נכות או מצב רפואי;

5.4.6 מסמכים רשמיים, לרבות מסמכים שהונפקו על ידי מוסד רשמי או רשות ממשלתית;

5.4.7 ניירות ערך, ניירות סחירים, אמצעי תשלום ומטבעות רשמיים, לרבות איגרות חוב, שטרי חוב, שטרות מטבע רשמי, תעודות מניה, שיקים וכתבי ערבות;

5.4.8 מזון;

5.4.9 מוצרים שיווקם או הפצתם כפופים לפיקוח ו/או רגולציה על פי דין;

5.4.10 חומרים מסוכנים, לרבות חומרי הדברה, חומרים דליקים, נפיצים ורעילים;

5.4.11 מוצרים רפואיים פרארפואיים ופארמצבטיים, לרבות מכשור רפואי, תרופות, תרופות שאינן דורשות מרשם רופא, ויטמנים, תוספי תזונה, עדשות מגע, משאבות חלב, מדחומים, מזרקים ואביזרי עזרה ראשונה;

5.4.12 מוצרי עישון וטבק; וכן

5.4.13 כלי נשק ומוצריו הנלווים;

5.4.14 עתיקה, כהגדרתה בחוק העתיקות, התשל"ח – 1978, פרט לכפי שמותר במפורש על פיו; 

5.4.15 מוצר פגום אשר עשוי לגרום נזק למחזיקו, לרבות מוצר אשר היה או עודנו מושא של קריאה חוזרת (ריקול); וכן

5.4.16 מוצר אשר החזקתו שלא כדין עשויה להוות עבירה פלילית על פי כל דין.

 

6. קיבול הצעה ומסירת מוצרים 

6.1  באפשרותך לבחור מוצרים אשר מוצעים למסירה באפליקציה בהתאם לתנאי ההצעה (להלן: "קיבול"). לצורך ביצוע קיבול עליך להגיש בקשה מאת מפרסם ההצעה לקבלת המוצר בהתאם לתנאי ההצעה באמצעות מערכת הצ'אט המופעלת באפליקציה. אם אין ברשותך כמות מספקת של נקודות, לא תוכל להגיש את הבקשה כאמור – לא ניתן להעביר נקודות על פי ההצעה שלא בהעברה אחת. ברגע שמפרסם ההצעה יקבל ויאשר את בקשתך יופחתו מספר הנקודות על פי ההצעה מחשבונך ויזוכו בחשבון מפרסם ההצעה. 

 

6.2  לאחר קיבול, המוצר יימסר (להלן: "מסירה") בהתאם לתנאים המפורטים בהצעה או כפי שסוכם בין מפרסם ההצעה למבצע הקיבול. ביטול והשבת המוצר למפרסם ההצעה תיעשה בהתאם לתנאים החלים או שיסוכמו בין הצדדים. מובהר כי מסירת המוצר וכן ביטול והשבה הינם באחריות הצדדים, הינה מנותקת מן החברה, ולא תהיה לחברה כל אחריות בכל עניין הכרוך בה, לרבות כתוצאה מכשל במסירה, אי התאמת המוצר לציפיותיך, או להתנהגות מי מהצדדים ו/או מי מטעמם, ולא תיקח חלק במחלוקת אם וכאשר תתעורר בין הצדדים כתוצאה מכך. ככל שהצדדים ביצעו ביטול והשבה, על שני הצדדים ליידע את החברה על כך, והחברה תשיב את מצב הנקודות של הצדדים לקדמותו בתוך זמן סביר. 

 

6.3  לטובת איסוף מוצר, ניתן להתקשר עם משתמש אחר אשר יסייע ויבצע את השליחות עבורך תמורת נקודות (להלן: "סיוע"). 

6.3.1 מספר הנקודות עבור כל סיוע קבוע מראש בהתאם לסוג הסיוע: (א) אחסון המוצר אצל מבצע הסיוע עד לאיסוף על ידי מקבל המוצר, ו/או (ב) מסירת המוצר למבקש עד לכתובת המבוקשת. לטובת הזמנת סיוע יש לפעול בהתאם להוראות באפליקציה. מרגע שמקבל המוצר יאשר באפליקציה כי התבצעה המסירה, יופחתו מספר הנקודות בנדון מאת מקבל המוצר ויזוכו בחשבון מבצע הסיוע.

6.3.2 מובהר כי המשתמשים אשר יהיו מעוניינים לבצע יבצעו סיועים (להלן: "מסייעים"), יוגדרו כמסייעים לאחר אישור על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אם ברצונך להיות מסייע, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות האפליקציה. 

6.3.3 בתור מסייע אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) הנך בעל כל הרישיונות והזכויות המתאימים על מנת לבצע את הסיוע בדרך בה בחרת; (ב) ביצוע הסיוע על ידך אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; (ג) הנך אחראי למוצר מושא הסיוע שבידך בכל התקופה שהמוצר יהיה בידך; (ד) בעת ביצוע הסיוע תשקיע כל מאמץ סביר על מנת לשמר את בטחונו ושלמותו של המוצר מושא הסיוע; (ה) בעת ביצוע הסיוע תפעל בהתאם לכל דין, על פי תנאי שימוש אלה וכן על פי הוראות החברה, אם וככל שיהיו; וכן (ו) ידווח לחברה אודות כל שימוש של משתמש באפליקציה ו/או בשירותים שאינם הולמים את תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין, שיובא לידיעתו במהלך ביצוע סיוע.

 

6.3.4 על אף האמור לעיל, מובהר כי התקשרות בסיוע ותוצאותיה הינם באחריות הצדדים לסיוע (כלומר למסייע והמשתמש אשר מבקש להשתמש בשירותי המסייע), ולחברה לא תהיה כל אחריות בכל עניין הכרוך בכך, לרבות כתוצאה מאי התאמת הסיוע לציפיותיך, או להתנהגות מי מהצדדים ו/או מי מטעמם, והחברה לא תיקח חלק במחלוקת אם וכאשר תתעורר בין הצדדים כתוצאה מכך. 

 

7. הגבלות 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, אין לבצע או לנסות לבצע את אחת מהפעולות הבאות בקשר עם השימוש באפליקציה, הצעה, קיבול, מסירה ו/או סיוע: (א) להפלות משתמש אחר על רקע מוצא, גזע, מגדר, נטייה מינית, אזרחות, דת, מאפיינים אישיים, מצב משפחתי, נכות או מצב רפואי; (ב) פעילות מלאכותית, מתואמת או שעיקר תכליתה להונות את מערכת האפליקציה; ו/או (ג) הצעה או קיבול שתכליתן או שקשורות בפעילות מסחרית שאינה קשורה באפליקציה. מבלי לגרוע מיתר ההוראות בתנאי שימוש אלה, יובהר כי בכל מקרה של הפרת ההגבלות בסעיף זה או תנאי מתנאי השימוש, החברה תהא רשאית ליצור קשר המשתמש החשוד בהפרה, ולנקוט בכל פעולה מותרת על פי דין כדי לתקן את ההפרה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע לכך.   

8. תוכן  

8.1  תוכן שונה עשוי להיות זמין עבורך באמצעות האפליקציה ו/או השירותים, לרבות מוצרים, הצעה, תמונות, תיאורים, מידע, נתונים, , המלצות וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל. כמו כן, האפליקציה ו/או השירותים מאפשרים לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים (להלן: "תוכן המשתמש"). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף לאפליקציה ו/או לשירותים, על ידי החברה, מי מטעמה, או המשתמשים (לרבות תוכן משתמש), יכונה יחדיו להלן – "תוכן". 

במסגרת השירותים באפליקציה מוצעת לך מערכת צ'אט מקוון באפליקציה, המאפשר לך לתקשר עם משתמשים אחרים ו/או עם החברה, לברר לגבי מוצרים מוצעים, לשאול את החברה שאלות לגבי השימוש באפליקציה ובשירותים, כפי שתזדקק. השימוש במערכת כאמור וכל תוכן שתשלח באמצעותה, ייחשבו תוכן משתמש. 

8.2  הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה ו/או תוכן אשר אנחנו מפרסמים עבורך ובהתאם לבקשתך. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות הדין, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש לאפליקציה ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן, כולל כל תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידי משתמש, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. איננו מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ואנחנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש. 

8.3  אנו רשאים לבחור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים; עם זאת, החברה אינה מחויבת, לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים. החברה רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו. כמו כן, לחברה יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהאפליקציה ו/או מהשירותים, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. בנוסף, החברה רשאית לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוני, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי) ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. 

 

8.4  בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית על הדיוק, נכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות הקניין ו/או קניין רוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. אף על פי שמשתמשי האפליקציה מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש באפליקציה ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסמם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו דוחים במפורש כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת.

 

9. מגבלות תוכן  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, טורדני או בלתי הולם, לרבות בפעילויות המוצעות במסגרת השירותים, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות השירותים ו/או באפליקציה; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין, קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו חומר, בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בחברה או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו); (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, כמהווה עילה לחבות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת. 

 

10. מגבלות שימוש 

למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באפליקציה ו/או בשירותים. אתה מתחייב כי אתה ו/או מי מטעמך לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תעניק רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האפליקציה, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) תנסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האפליקציה ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב את האפליקציה, או כל חלק ממנה, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה; (4) תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באפליקציה או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באפליקציה; (5) תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאפליקציה, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האפליקציה ו/או למשתמשים באפליקציה ו/או השירותים, או (7) תעשה כל שימוש באפליקציה ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.

 

11. קניין רוחני 

11.1  האפליקציה, השירותים, וכל הנתונים והמידע הזמין באפליקציה ו/או באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש באפליקציה או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באפליקציה וברעיון העומד ביסוד האפליקציה ו/או השירותים, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האפליקציה, וכן בכל פעולה אחרת באפליקציה ו/או בשירותים ו/או השירותים הייחודים והבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באפליקציה או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס באפליקציה ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האפליקציה ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 

 

11.2  תוכן המשתמשת שאתה מזין, שולח, מפרסם ו/או מעלה בעת השימוש באפליקציה ו/או בשירותים הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הינן שלך. בהזנה, שליחה, פרסום או העלאה של תוכן משתמש כלשהו בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים, אתה מעניק (א) למשתמשים אחרים רישיון שימוש מוגבל בכפוף לתנאי השימוש, ו-(ב) לחברה, ליורשיה ולנמחיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן משתמשת כאמור, לרבות מבלי הגבלה, כל שימוש מסחרי. 

 

11.3  במקרה שאתה סבור כי קיים תוכן באפליקציה אשר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, באפשרותך לפנות לחברה בכתובת info@shareitt.com, והחברה תפעל בהתאם לדין על מנת למנוע הפרה כאמור. 

 

12. הגבלת אחריות 

12.1  החברה אינה צד לעסקאות המבוצעות בין המשתמשים באפליקציה, והיא אינה בודקת את תוכן הפרסומים של הצדדים. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות בקשר לתוכן האפליקציה ו/או השירותים, לרבות בקשר לטיבם או התאמתם או לתיאורם של המוצרים המוצעים באפליקציה. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים.

 

12.2  הנך מצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באפליקציה ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש באפליקציה, בשירותים ו/או בתוכן המוצג בהם ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE) בהתאם להחלטת החברה ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים אישית לצרכיך. 

 

12.3  לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין האפליקציה ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לכל דין, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית והחברה דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האפליקציה ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות האפליקציה ו/או התוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

 

12.4  בכפוף לכל דין, החברה מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהאפליקציה ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 

12.5  בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מהצעה, קיבול, מסירה ו/או סיוע, או כתוצאה משימוש לא מורשה באפליקציה, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן המידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת והמצטברת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בקשר עם השירותים בתקופה של שלושה (3) חודשים לפני התביעה הרלוונטית. בכפוף לכל דין, אם לא שילמת לחברה בעבור השירותים, לחברה לא תהיה כל אחריות כלפייך.

 

12.6  מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך באפליקציה ו/או בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך באפליקציה ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את החברה מכל אחריות לכך. 

 

13. שיפוי 

הנך מתחייב לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך באפליקציה. בהתאם, הנך מסכים לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג' כלשהו) הנובעים, באופן ישיר או עקיף; (א) מהפרת אחד או יותר מתנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך האישי; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או ניסיונך להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים; (ג) הפרה של הוראות כל דין אליו אתה כפוף; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי כל דין.

14. קישורים 

באפליקציה עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט ותכנים שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמשת בלבד, אין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהצגת הקישורים באפליקציה בכדי להעיד על תמיכה ו/או קידום התוכן המוצג באתרים כאמור או על כל קשר אחר אליהם או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאפליקציה ו/או להוסיף קישורים נוספים. 

 

15. העדר פיקוח ורגולציה 

נכון למועד זה, הפעילות של החברה והפעילות של האפליקציה והשירותים אינן נתונות לפיקוח או לרגולציה ייעודית כלשהי. ככל שתהיה מחלוקת בין משתמשים, זו תיפתר בין המשתמשים, באמצעים החוקיים המתאימים לבירור ויישוב מחלוקות.

 

16. שונות 

כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר תנאי שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. על פי המצב החוקי כיום, מכירה של פריטים אישיים בין יחידים, שנעשית באופן לא מסחרי, אינה צפויה לחוב במיסים. עם זאת, ככל שיסתבר כי קיימת חובת דיווח ו/או תשלום מס בגין מכירות ו/או רכישות באפליקציה, כל משתמש אחראי לדיווח על פעולותיו ולתשלום כל מס החל עליהן. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באפליקציה והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור איתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת ובכל אמצעי הידוע לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון (לרבות מסרונים).

 

עדכון אחרון: מרץ, 2021

bottom of page