top of page
לפעמים חלומות מתגשמים

מאות משאלות מחכות שיגשימו אותן, וגם אתם יכולים לבקש משאלה

כל אחד יכול לבקש משהו

חלק מהחוויה ב-Shareitt היא האפשרות לבקש פריטים שאינם נמצאים כרגע במרקטפלייס. לצורך כך פיתחנו את מנגנון המשאלות המאפשר לכל אחד ואחת להעלות משאלה כלשהי ולחשוף אותה בפני כולם. במידה והפריט קיים לאחד המשתמשים, הוא יוכל להגשים את המשאלה בתמורה לנקודות Shareitt.

Wishes_1.png
Wishes_2.png

עולם המשאלות האינסופי

עמוד המשאלות באפליקציית Shareitt מכיל מאות משאלות בכל רגע נתון. מנגנון החיפוש מאפשר לכל משתמש לבדוק בזמן אמת האם הפריט אותו הוא מעלה למרקטפלייס נמצא ברשימת המשאלות של משתמשים אחרים. הגישה לעמוד המשאלות מתבצעת בשלב זה דרך באנר ייעודי בעמוד הבית.

יגעת ומצאת - תגשים!

תהליך הגשמת המשאלה הוא פשוט ויעיל. במידה ויש לכם את הפריט הרלוונטי, אתם תעברו תהליך קצר של הוספת הפריט למרקטפלייס, בחירת מצב הפריט ואפשרויות השילוח ומה השווי שלו בנקודות Shareitt, כך שמשתמש שביקש את המשאלה יוכל לקבל את כל הפרטים הרלוונטיים ולבחור האם לאשר את הגשמת המשאלה.

Wishes_1.png
bottom of page